Opłaty licencyjne
Wpisany przez Administrator   
Opłaty rejestracyjno-licencyjne w 2024 roku

 

L.p. Rodzaj opłaty Kwota
1 Wpisowe Klubu Jeździeckiego 900 PLN
2 Roczna składka członkowska Klubu Jeździeckiego 500 PLN
3
Roczna opłata rejestracyjna zawodnika
należącego do Klubu zrzeszonego w ŚZJ
50 PLN
4
Roczna opłata rejestracyjna zawodnika
bez przynależności klubowej.
150 PLN
Opłaty licencyjne zawodników (zawierają roczną opłatę rejestracyjną):

 

5
Licencja roczna zawodnika-seniora należącego
do Klubu zrzeszonego w ŚZJ uprawniająca
do startu w zawodach regionalnych
100 PLN
6
Licencja roczna zawodnika-seniora
bez przynależności klubowej
uprawniająca
do startu w zawodach regionalnych
550 PLN
7 Licencja roczna zawodnika-juniora 
należącego do Klubu zrzeszonego w ŚZJ uprawniająca
do startu w zawodach regionalnych
60 PLN
8 Licencja roczna zawodnika-juniora 
bez przynależności klubowej uprawniająca do startu w   zawodach regionalnych
300 PLN
9 Licencja roczna zawodnika-młodzika i juniora młodszego
należącego do Klubu zrzeszonego w ŚZJ
uprawniająca do startu w zawodach regionalnych
30 PLN
10 Licencja roczna zawodnika-młodzika i juniora młodszego 
bez przynależności klubowej uprawniająca
do startu w zawodach regionalnych
200 PLN
11 Roczna opłata rejestracyjna/licencyjna za
konia/kuca upoważniająca do startu w zawodach regionalnych
100 PLN
12 Zmiana właściciela konia/kuca (przerejestrowanie) 150 PLN


REJESTRACJA – ma charakter terminowy, jest ważna w roku jej dokonania i liczy się od dnia wniesienia opłaty rejestracyjnej.

OPŁATA REJESTRACYJNA ROCZNA uprawnia zawodnika do:
• udziału w klasyfikacji sportowej prowadzonej przez ŚZJ (Mistrzostwa Okręgu, Ranking Świętokrzyski),
• nagród i dotacji wynikających z zajęcia punktowanych miejsc w w/w kwalifikacjach,
• jest warunkiem powołania do Kadry ŚZJ i korzystania z wynikających z tego zniżek i dotacji finansowanych przez ŚZJ.

LICENCJA
– ma charakter terminowy, jest wydawana na jeden rok kalendarzowy (01.01. do 31.12.) i jest ważna od dnia wydania. Każdy zawodnik, aby wystartować w zawodach, musi posiadać ważną licencję. Wszystkich opłat i formalności należy dokonać na 14 dni kalendarzowych przed planowanym startem zawodnika i konia.

W celu uzyskania licencji rocznej upoważniającej zawodnika do udziału we współzawodnictwie sportowym szczebla regionalnego należy złożyć:

wniosek o wydanie licencji, (wniosek.pdf, wniosek.docx)
dowód wpłaty na konto ŚZJ opłaty za licencję roczną,
potwierdzenie ubezpieczenia zawodnika,
zaświadczenie lekarskie – spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. (Dz.U. nr 189 poz. 1396).

W celu dokonania rejestracji konia należy złożyć w ŚZJ:


paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym posiadaczu konia,
potwierdzenie wpłaty za rejestrację.

W celu uzyskania licencji rocznej konia zarejestrowanego w ŚZJ należy złożyć:

potwierdzenie wpłaty za licencję roczną z podaniem imienia konia,
paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym posiadaczu konia.

W przypadku zmiany posiadacza konia, należy dostarczyć:

paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym posiadaczu konia,
potwierdzenie opłaty za zmianę posiadacza konia,
kartę rejestracyjną konia.


KONTO BANKOWE

Świętokrzyski Związek Jeździecki w Kielcach
41 1540 1014 2005 9118 4209 0001

Na przelewie należy podać nazwę konia lub nazwisko jeźdźca, którego dotyczą opłaty.


Osoba odpowiedzialna za rejestrację zawodników i koni: Herbert Szrajer (609 532 352, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 

*****