Jeździectwo prawie odmrożone
Wpisany przez Herbert   

JEŹDZIECTWO PRAWIE ODMROŻONE

Ostatnie półtora miesiąca było jak matrix. Budzimy się rano i okazuje się, że jazdy konne, które od marca zaczynają ruszać pełną parą nie mogą być prowadzone. W magazynach kończy się siano i owies. Zima nie jest najlepszym okresem dla koniarzy, stąd kasy klubów też puste.

Dzwonią telefony … najpierw zaczynamy małe wojewódzkie inicjatywy. Prawie każdy zarząd wojewódzki spotyka się, zdzwania, aby wypracować jakieś procedury. Każdy liczy swój budżet, który nie wiadomo jaki będzie bo zawodnicy nie kupują licencji. Jednak jesteśmy bliżej przepisów, władz, pomysłów. Działamy.

Z tych małych działań powstaje Ogólnopolski Zespół Wsparcia Branży Jeździeckiej. Organizacja społeczna bez prezesów, tytułów i władz. Kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu ludzi, którzy dziesiątki godzin poświęcają na analizy, rozmowy, działania. Docierają do Ministerstw, dołączają do nich prawnicy, informatycy, trenerzy, hodowcy – rzesza ekspertów branżowych. Dzięki ich zaangażowaniu powstaje jedyny w Polsce raport, podparty ekspertyzą epidemiologiczną o stanie jeździectwa i wpływie covid-19 na naszą sytuację.

Pierwsza próba wpłynięcia na polepszenie naszej sytuacji przez zmianę rozporządzenia z 20 kwietnia okazała się nieudana ale została zauważona. Wyciągnęliśmy wnioski, przeorganizowaliśmy pracę - wszystkie ręce na pokład !.

Oprócz dokumentacji, która jest pierwszym tego typu opracowaniem naszej branży trzeba zajmować się doraźną pomocą dla koni. Powstają Łąki nadziei, koordynatorzy zbierają zapotrzebowanie na owies, organizują pomoc w ramach wojewódzkich zespołów; możemy w atrakcyjnej cenie kupić nasiona traw.

2 maja wkładamy nogę w uchylone przez Wyścigi Konne drzwi i mamy to ! Decydenci zmieniają rozporządzenie w proponowanym przez nas kształcie i wręczcie nasze obiekty sportowe odżyją.

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje:

 

(...)

 

Rozdział 4

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych

 

§ 8. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 7 ust. 1:

1) pkt 1 lit. a–i, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;

2) pkt 1 lit. j, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności, z wyłączeniem:

(...)

c) działalności sportowej lub rekreacyjnej prowadzonej w ośrodkach i klubach jeździeckich przeznaczonych do jazdy konnej, w tym łącznie ze szkołą nauki jazdy konnej, przy czym na każdym parkurze lub rozprężalni może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tego parkuru lub rozprężalni, z wyłączeniem ich obsługi; ograniczenia określone w § 7 ust. 3 stosuje się;

 

 

 

Proszę Państwa, drodzy koniarze - możemy prowadzić jazdy konne! Ważne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności, ponieważ od tego zależy kolejny etap odmrażania - sport, zawody, półkolonie i obozy.

 

My nie zwalniamy bo konie to nasze życie, a jeździectwo to pasja, która łączy a nie dzieli.

 

*****