Zalecenia dla ośrodków jeździeckich
Wpisany przez Herbert   

Zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 2 maja 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na terenie ośrodków i klubów jeździeckich w odniesieniu do organizacji treningów sportowych i jazd rekreacyjnych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dozwolona działalność: Działalność sportowa lub rekreacyjna prowadzona w ośrodkach i klubach jeździeckich przeznaczonych do jazdy konnej w tym łącznie ze szkołą nauki jazdy konnej.

Liczba osób: Na każdym parkurze lub rozprężalni **(dalej też zwane „obiektem") może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystający z tego parkuru lub rozprężalni z wyłączeniem ich obsługi.

Więcej szczegółów i zaleceń Ogólnopolskiego Zespołu Wsparcia Branży Jeździeckiej w załączniku.

 

*****